ΚΑΡΙΕΡΑ

Επαγγελματική Ατμόσφαιρα

Στην Innovative, δίνουμε έμφαση στους ανθρώπους για τη διαμόρφωση ενός όμορφου και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και κλίματος, όπου οι εργαζόμενοι να μπορούν να επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις, αισθανόμενοι όμως ταυτόχρονα οι ίδιοι υψηλή ικανοποίηση και αφοσίωση.

Εκπαίδευση

Η διαρκής αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας επιτυγχάνεται μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, ενώ η εξασφάλιση βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος.

Η εκπαίδευση αφορά όχι μόνο τις υπάρχουσες λύσεις και τα προϊόντα της εταιρείας αλλά και τις νέες καινοτότομες λύσεις ΤΠΕ που εμφανίζονται καθημερινά.

Επαγγελματική Ατμόσφαιρα

Στην Innovative, δίνουμε έμφαση στους ανθρώπους για τη διαμόρφωση ενός όμορφου και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και κλίματος, όπου οι εργαζόμενοι να μπορούν να επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις, αισθανόμενοι όμως ταυτόχρονα οι ίδιοι υψηλή ικανοποίηση και αφοσίωση.

Εκπαίδευση

Η διαρκής αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας επιτυγχάνεται μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, ενώ η εξασφάλιση βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος.

Η εκπαίδευση αφορά όχι μόνο τις υπάρχουσες λύσεις και τα προϊόντα της εταιρείας αλλά και τις νέες καινοτότομες λύσεις ΤΠΕ που εμφανίζονται καθημερινά.

Αρ.ΓΕΜΗ: 144024516000

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 37, ΤΚ: 26442, Πάτρα

© Innovative IKE 2023